×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
2021.11.19 - 08:28
November 19-e és 26-a között adhatják le a méhészek az idei de minimis támogatás igénylési dokumentumait – tájékoztat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. A kormány ezzel a méhészeknek a március–május közötti időszak kedvezőtlen időjárása miatt elszenvedett veszteségeiket szeretné kompenzálni.
2021.11.11 - 09:57
Zöld utat kapott a pénzügy­miniszté­riumtól az a kormány­határozat, amely a méhé­szeknek járó de minimis, azaz csekély összegű támogatásról rendelkezik, már csak az igazság­ügyi minisztérium és a külügy­minisz­térium jóvá­hagyására van szükség – jelentette be Marian Ioan Irinei, a mező­gazdasági minisz­térium állam­titkára.
2021.08.25 - 09:02
A legutóbbi kormány­ülésen elfogadták az Országos Méhészeti Program részleteit szabályozó 339/2020 számú kormány­határozat módosítását. Ennek értelmében jelentősen nő a program 2020–2022 közötti időszakra szóló kerettösszege. A program célja a méhészeti termékek elő­állítá­sának és forgalma­zásának jobbítása.
2021.07.26 - 15:28
Mivel július 31-e szombatra esik, ezért augusztus 2-ig nyújt­hatják be a méhészek a kifizetési kéréseket az Országos Méhészeti Program keretében kiírt támoga­tásokra. A program célja a méhészeti termékek előállí­tásának és forgalmazásának jobbítása.
2021.07.12 - 17:21
Adrian Oros mező­gazdasági miniszter azt nyilatkozta, a szaktárca elemezni fogja annak lehetőségét, hogy de minimis, azaz csekély összegű támoga­tásban részesítse a méhé­szeket. Tavaly méh­családon­ként 25 lejes de minimis támogatásban részesültek a méhészek, erre a célra 37 651 700 lejt különített el a szaktárca.
2021.06.01 - 17:57
Gazdák és méhészek találkoztak az elmúlt hétvégén a barantói erdészháznál. A családias hangulatú rendezvényen a felelős földművelésről is beszélgettek, a gazdák és méhészek szimbiózisát hangsúlyozva.
2021.05.25 - 09:26
Május 31-ig igényelhetik az Országos Méhészeti Program keretében lehívható támogatásokat a méhészek – összesen 51 millió lejre lehet pályázni. A támogatások célja a méhészeti termékek előállításának és forgalmazásának a hatékonyabbá tétele.
2021.05.10 - 10:40
Elfogadta legutóbbi ülésén a kormány azt a határozatot, amely kiegészíti és módosítja a 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó országos méhészeti program jóváhagyásáról szóló, 339/2020-as kormányhatározatot. Több, az ágazatot segítő intézkedést is bevezettek.
2021.03.28 - 13:29
Azt kérik a romániai méhészek a kormánytól, hogy méhcsaládonként 140 lejes támogatást hagyjon jóvá az ágazat képviselőinek. Szerintük állami támogatás nélkül a hazai méhészet a totális összeomlás határára kerül.
2021.03.02 - 09:03
Románia a második helyen áll Spanyolország után a méhcsaládok számát tekintve az Európai Unió tagországaiban. Az országban tevékenykedő mintegy 40 ezer méhész kaptáraiban 2 millió méhcsalád van.
2021.02.26 - 23:01
Hiánypótló szakrendezvényre került sor a Szatmár megyei Piskolton és a Bihar megyei Ottományban a Partiumi Falugazdász Hálózat szervezésében. Méhésztalálkozót tartottunk, amelynek központi témáját a 2021-22-es időszak méhészettel kapcsolatos pályázatai képezték, de eszközbemutatóra is sor került.
2021.02.09 - 15:24
Méhésztalálkozót szervez Szatmár és Bihar megyében a Partiumi Falugazdász Hálózat és a Filiathree Kft. A méhészettel aktívan foglalkozó valamint az ágazat felé kacsintgató hobbiméhészeket egyaránt várjuk.
Cookie