×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület

Rólunk

2018-ban elindult a Kárpát-medencét lefedő falugazdász program az Agrárminisztérium támogatásával, melynek köszönhetően a falugazdászok megkezdhették tevékenységüket a Partiumban is, ahol Máramarosban 1 fő, Szatmárban 6 fő, Szilágy megyében 3 fő illetve Bihar megyében 7 falugazdász fog tevékenykedni.

A partiumi megyékben a mezőgazdászok ugyanazon gondokkal küzdenek, emiatt volt indokolt a Szatmár, Szilágy, Bihar és Máramaros megyei falugazdász-hálózatok egyesítése. A közös problémákra közösen kell megoldást találni, mert a közös gondolkodás, az egységes koncepció mindig jobb eredményeket biztosít.

A Partium egy egységes történelmi, földrajzi terület, többnyire azonos földrajzi adottságokkal, amelyből kiindulva egyértelmű és egységes célokat fogalmaztunk meg, annak érdekében, hogy a hálózat a legmagasabb fokon a legnagyobb hatékonysággal működjön.

A szervezet fő célkitűzései:

 • A Partium (Máramaros, Szatmár, Szilágy és Bihar megyék) területén működő mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervezetek számára lehetőséget teremteni az érdekegyeztetésre, a tevékenységük összehangolására, valamint a hatékonyabb érdekképviseletre.
 • Olyan célok, tervek és programok megfogalmazása és megvalósítása, amely a partiumi agrárium és vidék fejlődését, a gazdák támogatását szolgálják.

 

A Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület falugazdászai és munkatársai által szakértői tevékenységet végeznek majd az alábbiak szerint:

 • A vidék fejlesztése, a vidéki életminőség növelése a helyi gazdaság változatosabbá tételével, valamint a gazdák és a helyi vállalkozók támogatása által;
 • A mezőgazdasági termelés versenyképességének a növelésére a képzések, pályázati támogatások lehívása által.
 • Közösségfejlesztés hagyományőrző, kézműves- és kisipari, illetve etnokulturális tevékenységek, rendezvények szervezése által.
 • A térség mezőgazdasági stratégiájának a megvalósításához való hozzájárulás, részvételi szám növelése a fenntartható fejlesztési pályázatoknál;
 • Tájékoztatók, konferenciák, szakmai találkozók, kiállítások szervezése, együttműködési programok, rendezvények, műhelymunkák, tanulmányi utak megvalósítása, mentori támogatás biztosítása;
 • Az oktatási folyamat hatékonyságának növelése az egyesület tagjai és az érdeklődők körében, különböző szakterületek (pl. vidékfejlesztés, fiatalok segítése, turisztika, élelmiszer előállítás, feldolgozás) együttműködéseit erősítő szakmai hálózat megszervezése, erősítése;
 • Mezőgazdasági rendezvények szervezése és anyagi támogatása;
 • Védjegyes termék, szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing tevékenység, monitoring rendszer kiépítése, fejlesztése;
 • A helyben előállított termékek ismertségének népszerűsítése, értékesítésének támogatása;
 • Egységes gazdakataszter elkészítése, amelyben egy pontos előzetes felmérés alapján adatbázisba kerülne, hogy hány magyar gazdálkodó, állattenyésztő, zöldség- és gyümölcstermesztő él és munkálkodik a megyék területén;
 • Képzés és fejlesztés a kapcsolatteremtés terén hazai és nemzetközi partnerekkel;
 • Együttműködésekre alapozó, kistérségi jellegű szakmai kapacitás, informatikai háttér és közösségi marketing tevékenységek támogatása.

partiumigazda.ro

Cookie