×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
2021.11.22 - 13:22
November 26-ig kérhetik a méhészek a de minimis támogatást, amellyel a kedve­zőtlen időjárás miatt elszen­vedett veszte­sége­iket kompen­zálja az állam. A mezőgazdasági minisztérium tervei szerint 2023 és 2027 között kiemelt támoga­tásban részesülnek az állat­tenyész­téssel foglalkozó kis- és közepes családi farmok. Ezentúl hektáron­kénti 38,36 eurós támoga­tásban részesül­hetnek a fiatal gazdák, 100 hektár a földterület felső határa. Nyílt levélben kérik a természetvédők az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a módosított vadászati törvényt.
2021.11.15 - 15:03
A méhészeknek idén a idén a de minimis támogatások igénylésére a szokásos 30 helyett mindössze csak 5 nap áll majd a rendel­kezé­sükre. Összesen 105 millió eurós támogatást hívhatnak le a helyi önkor­mány­zatok és gazdák az AFIR révén az Országos Vidék­fejlesztési Alapból a mezei utak korszerű­sítésére. A fagyok és az aszály jelentősen vissza­vetette az európai bortermést, a három leg­nagyobb európai termelőnél nagyok a kiesések. Tizennégy ország kér uniós beavat­kozást a sertés­szektor össze­omlásának elkerülése érdekében – Románia nincs közöttük, Magyar­ország és Bulgária azonban igen.
2021.11.02 - 09:23
Jóváhagyta két, a Napra­forgó-perono­szpóra elleni szer használatát a mezőgazdasági minisztérium. Az APIA kilenc nap alatt 745 290 000 eurót utalt át 546 158 gazdának, a jogosultak 70,89%-a kapta meg a támogatás előlegét. Egy SWOT-elemzés szerint az egységes terület­alapú támogatás egyen­lőtlen eloszlása jelenti a hazai mező­gazdaság egyik gyenge pontját. Összesen 105 millió eurós támo­gatást hív­hatnak le a helyi önkor­mányzatok és gazdák az AFIR révén az Országos Vidék­fejlesztési Alapból a mezei utak korszerű­sítésére. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.
2021.10.25 - 18:24
2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre vonatkozó igénylési dokumentumokat. 2021. október 29-e és 2022. január 31-e között zajlik a 6.2-es alintézkedésre irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. Az idei pénzügyi évben az AFIR 582 millió eurót fizetett ki a gazdáknak, feldolgo­zóknak, vállalko­zóknak és helyi hatósá­goknak. Rekordmagas a repce ára, 70 százalékos a növekedés az előző esztendő azonos időszakához képest – abszolút számokban 698,25 eurós árat jegyeztek a párizsi tőzsdén.
2021.10.18 - 16:40
Október 29-től igénylehető a vidéken indított nem mező­­gazdasági tevékeny­­ségek támogatása (6.2. alintéz­­kedés). Október 25-től lehet benyújtani a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruházások támogatására vonatkozó igényléseket (4.1-es alintéz­kedés). A héten dönt az Európai parlament „a termelőtől a fogyasz­tóig" stratégiáról. Műtrágya­válságot vizionál a nyugati sajtó. Az Európai Unióban a szilva termő­területe csökkenő tendenciát mutat, az öreg kontinensen Románia a legnagyobb szilvatermelő.
2021.10.11 - 14:12
2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre vonatkozó igénylési dokumentumokat. November 1-jéig kérvé­nyezhetik a méhészek a harmadik negyedévre járó gázolajár-támogatást. Románia idén is az Európai Unió legnagyobb dió­termelő­jének számít. Az Európai Bizottság rendkívüli intézke­déseket fogadott el a bor-, zöldség- és gyümölcs­ágazat segítésére.
2021.10.04 - 15:14
Elfogadta a kormány azt a határo­zatot, amely az egységes terület­alapú támo­gatás, a redisztri­butív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás értékét határozza meg. 2022. december 31-ig meg­hosszab­bították az Országos Állattartói Ügynökség jóvá­hagyásával rendelkező állattartói támogatás­igénylési program érvényes­ségét. A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisztérium által megrendelt tanulmány szerint 2030-ban a városi lakosság 92,4 százaléka kizárólag áruház­láncokból fogja beszerezni az élelmiszert.
2021.09.27 - 12:21
Október 15-ig folyósítja a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség az úgynevezett legelő­támogatást, amelynek értéke hektá­ronként 150 és 600 euró között mozog. Bírsággal is sújthatja a Környezet­védelmi Őrség a szag miatt azokat a gazdákat, akik a trágyát terítenek szét vagy halmoznak fel a tulajdo­nukban lévő mező­gazdasági területen. A mezőgazdasági vállalkozók szerint erősen eltúlzottak a minisztérium adatai az idei termés mennyiségét illetően. A Green Report jelentése szerint a begyűjtők minden évben nagy mennyiségű erdei gyümölcstől fosztják meg a vadál­latokat. 
2021.09.20 - 13:09
Közvitán az a kormány­határo­zat, amely a méhészeti ágazat de minimis támoga­tásáról rendelkezik. Közzétették a egységes terület­alapú támogatás, a redisztributív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás tervezett értékét. Szeptember 15-től meg­nyitották azt a hatodik időszakot, amikor benyújt­hatók az erdősítési támoga­tások kérelmei. Az APIA elkezdte a szarvas­marha­tenyésztőknek szánt, úgynevezett Covid-támogatás folyósítását.
Cookie