×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
partiumigazda.ro
2021.08.27 - 14:15
Cégnév: Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület
Munkavégzés helye: Kaplony, Kálmánd, Börvely, Csanálos, Mezőfény, Csomaköz, Szaniszló, Mezőpetri, Majtény községek és a hozzá tartozó települések illetve Nagykároly.
2021.08.02 - 12:25
Cégnév: Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület
Munkavégzés helye: Tasnád,Oláhcsaholy, Érszakácsi, Szántó, Szilágypér, Sződemeter, Érkávás községek és a hozzá tartozó települések
Cookie