×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
2021.10.26 - 22:44
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
2021.07.26 - 15:58
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
2021.06.23 - 23:01
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
2021.06.23 - 22:57
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 70 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvezményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint).
Megpályázható keretösszeg 50 millió euró.
2021.06.23 - 22:55
Ezen alintézkedés célja a kisgazdaságok gazdasági fejlesztés, valamint jövedelmük és piacorientáltságuk növelése. A támogatást egyösszegű támogatás formájában nyújtják az üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához. Megpályázható keretösszeg 87 millió euró.
2021.06.23 - 22:51
Az alintézkedés célja, hogy ösztönözze a fiatal mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági vállalkozások indítására, hozzájárulva ezzel a fiatal családok vidéki környezetben való letelepedéséhez. Megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
2021.06.23 - 22:45
A vissza nem térítendő támogatás a teljes támogatható kiadás legfeljebb 50%-a, és nagyvállalatok esetében legfeljebb 1,5 millió euró lehet. Megpályázható keretösszeg 10 millió euró a gyümölcstermesztés feldolgozására.
2021.06.23 - 22:40
Az összes támogatható kiadás 90 százalékáig és legtöbb 1 500 000 euróig terjedő állami támogatás.
A mezőgazdasági üzemek finanszírozására megpályázható keretösszeg 760 millió euró.
2021.06.08 - 07:46
Legkésőbb július 15-én indulnak a következő két év AFIR által lebonyolított vidékfejlesztési programjai – jelentette be Adrian Oros mezőgazdasági miniszter, hangsúlyozva összesen 3,2 milliárd eurót hívhatnak le a hazai gazdák. A 2021-2022-es átmeneti időszakban csak olyan kezdeményezések támogathatók ebből a pénzből, amelyek részét képezik az Országos Stratégiai Tervnek.
2021.04.05 - 11:35
A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség értesíti az érintett gazdákat, hogy május 11-ig meg­hosszabbították a jelent­kezési határidőt az Európai Unió mező­gazdasági és élelmi­szer­ipari termékeire vonatkozó, belső (EU-n belüli), illetve harmadik (EU-n kívüli) piacra irányuló tájékoztató és promóciós programok támoga­tására.
2020.07.23 - 14:48
A nyár a gazdatársadalom számára nem jelent egyet a szabadságolással. Nemcsak a termőföldeken vagy az állatok körül van munka. Több pályázatnak most van a leadási időszaka.
2020.07.13 - 17:45
Az európai uniós hozzájárulás mértéke a nemzeti támogatási programok összes intézkedése révén 70 százalékra nő, miután egy korábbi rendkívüli intézkedés már 50-ről 60 százalékra növelte a támogatás mértékét.
Cookie