×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Pályázati összesítő

2020.07.23 - 14:48
A nyár a gazdatársadalom számára nem jelent egyet a szabadságolással. Nemcsak a termőföldeken vagy az állatok körül van munka. Több pályázatnak most van a leadási időszaka.

1. Fiatal gazda pályázat – 6.1-es alintézkedés

A pályázatokat 2020. július 15-től 2020. október 15-ig lehet benyújtani, amíg az erre a célra elkülönített források kimerülnek.

A 6.1. alintézkedés keretében az idei megpályázható keretösszeg 43 022 207 euró, ebből 20 000 000 euró a külföldön mezőgazdaságban dolgozó vagy kint tanuló és hazatelepedni vágyó fiataloknak van elkülönítve.

Fiatal gazda pályázat – 6.1-es alintézkedés
Fiatal gazda pályázat – 6.1-es alintézkedés

Az első hónapban, azaz július 15-e és augusztus 15-e között a 90 pont elért pályázók tehetik le kérelmeiket;

A második szakaszban, azaz augusztus 16-a és szeptember 15-e között a 85 pontot elérő pályázatok;

A harmadik szakaszban, azaz szeptember 16-a és október 15-e között a küszöbérték 25 pont.

A 2020-as Országos Vidékfejlesztési Program által a fiatal gazdák számára nyújtott állami támogatás 100%-ban vissza nem téríthető, a gazdaság méretétől függően 40 000 euró vagy 50 000 euró értékű.

A finanszírozási pályázatok benyújtása a határidő előtt (2020. október 15., 16:00) lezárulhat, ha a benyújtott projektek (amelyek becsült pontszáma meghaladja vagy egyenlő a minőségi küszöbbel) teljes értéke eléri 150% -ot.

2. Hegyvidéki kisvágóhidak és húsfeldolgozók létesítésének támogatása – 4.2-es alintézkedés

A pályázati dokumentációt július 13-tól december 31-ig lehet leadni, illetve feltölteni az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. A megpályázható keretösszeg 12,93 millió euró. Az intézkedés keretébe a pályázónak 50%-os, szövetkezetek és termelői csoportok esetében 30%-os önrészt kell biztosítani. A maximálisan megpályázható összeg 300000 euró.

Havi lebontásban a következő minimális pontszámokkal lehet leadni a pályázatokat:

 • Július 13 - 31 között 45 pont
 • Augusztus 1 - 31 között 40 pont
 • Szeptember 1 - 30 között 30 pont
 • Október 1 - 31 között 25 pont
 • November 1 - 30 között 20 pont
 • December 1 - 31 között 10 pont
Hegyvidéki kisvágóhidak és húsfeldolgozók létesítésének támogatása - 4.2-es alintézkedés
Hegyvidéki kisvágóhidak és húsfeldolgozók létesítésének támogatása - 4.2-es alintézkedés

3. Gyümölcstermesztő termelői csoportok támogatási programja – 9.1a alintézkedés

A pályázati dokumentáció június 30-a és szeptember 30-a között adható le, a rendelkezésre álló keretösszeg 1.985.644 euró. Az intézkedés keretében azok a 2014. január 1. után és a támogatási kérelem letevése előtt létrejött gyümölcstermesztési termelői csoportok pályázhatnak, amelyek megfelelnek a kis és középvállalkozások meghatározásának.

A támogatás intenzitása 100% -os, ám nem haladhatja meg évente az értékesített termék értékének 10% -át és az évi 100 000 eurót. A vissza nem térítendő támogatást csökkenő átalányösszegű támogatás formájában fizetik ki, éves részletekben, öt évet meg nem haladó időszakra.

A vissza nem térítendő támogatást a csoportonként évente forgalmazott termelés alapján számítják ki. A támogatást a csoporton keresztül értékesített termelés százalékában ítélik oda, az alábbiak szerint:

 • I. év - 10%
 • II. év - 8%
 • III. év - 6%
 • IV. év - 5%
 • V. év - 4%
Gyümölcstermesztő termelői csoportok támogatási programja - 9.1a alintézkedés
Gyümölcstermesztő termelői csoportok támogatási programja - 9.1a alintézkedés

4. Növénykultúrák és állatok biztosításának támogatása – 17.1-es alintézkedés

A pályázat dokumentumait november 30-ig adhatják le a kérelmező gazdák, a rendelkezésre álló keretösszege 15.000.000 euró. Az intézkedés keretében a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási összeg 70%-át téríti meg az ügynökség a pályázónak.

Növénykultúrák és állatok biztosításának támogatása - 17.1-es alintézkedés
Növénykultúrák és állatok biztosításának támogatása - 17.1-es alintézkedés

Az intézkedésre egyaránt pályázhatnak fizikai személyek valamint a jogi személyiséggel rendelkező mezőgazdasági vállalkozások. Feltétel, hogy a pályázó 18. életévét betöltő, aktív mezőgazdasági tevékenységet folytató személy legyen.

A pályázathoz a gazdálkodónak érvényes  szerződése kell legyen egy biztosító társaságnál, amelyet teljes értékben kifizet a szerződésben meghatározott időpontig.

A pályázó köteles biztosítási szerződést kötni minden olyan területre, amelyben ugyanazon növénytípus van/ a gazdaságban létező, azonos fajhoz tartozó állatok teljes állományára. Kivételt képeznek a borkészítésre telepített szőlőültetvények, amelyek biztosítását nem támogatja a jelen kiírás.

Simon Dalma

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie