×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása

2021.06.23 - 23:01
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.

Támogatható kedvezményezettek:

- mikrovállalkozások és kisvállalkozások, valamint újonnan alapított nem mezőgazdasági vállalkozások vidéki területeken

- a mezőgazdasági termelők vagy olyan mezőgazdasági háztartások tagjai, amelyek alaptevékenységüket (mezőgazdasági) nem mezőgazdasági tevékenység folytatásával diverzifikálják a vidéki térségben, kivéve a jogosulatlan természetes személyeket.

Pályázati feltételek:

- a kérelmezőnek a támogatható kedvezményezettek kategóriájába kell tartoznia, és bizonyítania kell, hogy képes társfinanszírozás biztosítására

- a beruházásnak az alintézkedés által támogatott tevékenységtípusok legalább egyikébe kell tartoznia (a támogatható CAEN-kódok listája szerint)

- a projektnek vidéki területeken kell megvalósulnia

- a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumentációval kell bizonyítani

- a vállalkozás nem lehet nehéz helyzetben

 

A projekt végrehajtási ideje legfeljebb három év, amely magában foglalja a helyes végrehajtás ellenőrzését, valamint az utolsó részlet kifizetését, és nem haladja meg 2025. december 31-ét.

Figyelem!

Nem támogathatók a vállalkozások létrehozásával és működtetésével kapcsolatos egyedi kiadások, valamint a panziók, agrárpanziók és szállodák létrehozásával kapcsolatos kiadások.

 

Mit lehet megvalósítani az alintézkedéssel:

  • Beruházások a nem mezőgazdasági termékek beszerzésére és forgalmazására, mint például:

      - textil, ruházat, mezőgazdasági bőráruk, papír és karton gyártása

      - vegyszerek, gyógyszerek gyártása

      - faipari tevékenységek

      - fémfeldolgozás, fémszerkezetek, gépek és berendezések gyártása

  • Beruházások kézműves tevékenységekhez, mint például:

- kézműves tevékenységek, fazekasság, hímzés, vas, gyapjú, fa, bőr stb. kézi megmunkálása.

  • A szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó beruházások, mint például:

- orvosi, szociális és állategészségügyi szolgáltatások

- gépek, szerszámok, háztartási cikkek javítása

- tanácsadás, számviteli, jogi, könyvvizsgálói szolgáltatások

- információ- és számítástechnikai szolgáltatások

- műszaki, adminisztratív szolgáltatások

- kiegészítő tevékenységek az állattenyésztésben (mesterséges termékenyítés, nyírás, állományeltávolítás, pataápolás stb.) és a gyümölcstermesztésben

- új infrastrukturális beruházások a turistaszállások területén (lakókocsiparkok, kempingek, bungalók)

- szabadidős projektek

- turisztikai és agroturisztikai szálláshelyek (lakókocsiparkok, kempingek, bungalók és agrárpanziók) korszerűsítése vagy bővítése.

- új/korszerűsített/bővített beruházások a vendéglátó létesítményekben, beleértve a helyi gasztronómiai pontot is

- a biomassza-tüzelőanyag előállítására irányuló beruházások (pellet és brikett gyártása) értékesítésre.

 

Projektkiválasztási elvek:

- a mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági tevékenységének diverzifikálása a nem mezőgazdasági tevékenységek irányába

- az orvosi szolgáltatások (beleértve a fogászati és állatorvosi szolgáltatásokat is) rangsorolása

- a szolgáltatások rangsorolása

- a környezetvédelmi intézkedéseket tartalmazó projektek rangsorolása

- a termelési tevékenységek rangsorolása

- turisztikai és/vagy szabadidős tevékenységek és/vagy vendéglátóhelyek ösztönzése a nagy turisztikai potenciállal rendelkező területeken

- a fenti tevékenységek végzése a társaság általános irányítási tevékenységeként, a gazdasági tevékenység jobb irányítása érdekében

- a 2014-2020-as programozási időszakban az PNDR-en keresztül nem részesült támogatásban részesült pályázók rangsorolása (6.2. és 6.4. alintézkedés, valamint a 19.2. alintézkedés hasonló intézkedése)

- a projekt életképessége – a benyújtott dokumentáció tekintetében.

Vissza nem térítendő támogatás

A vissza nem térítendő támogatás nem haladja meg a 200 000 eurót/kedvezményezett három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint).

A támogatás intenzitása 70%. A termelési tevékenységek esetében ez akár 90% is lehet.

 

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.2. alintézkedés - A vidéken indított nem mezőgazdasági tevékenységek támogatása
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 70 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvezményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint). Megpályázható keretösszeg 50 millió euró.
Cookie