×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

4.2A alintézkedés - Beruházások a gyümölcstermékek feldolgozása és forgalmazása érdekében

2021.06.23 - 22:45
A vissza nem térítendő támogatás a teljes támogatható kiadás legfeljebb 50%-a, és nagyvállalatok esetében legfeljebb 1,5 millió euró lehet. Megpályázható keretösszeg 10 millió euró a gyümölcstermesztés feldolgozására.

Az ezen alintézkedésre jogosult kedvezményezettek:
- vállalkozások (mikrovállalkozások, kkv-k és nagyvállalatok)
- termelői szervezetek, csoportok és szövetkezetek.

Pályázati feltételek:

- a kérelmezőnek a támogatható kedvezményezettek kategóriájába kell tartoznia, és bizonyítani kell, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását

- a beruházásnak legalább az egyik támogatható művelet alá kell tartoznia. A támogatás az EU működéséről szóló szerződés 1. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházásokra korlátozódik, amelyek célja az 1. mellékletben felsorolt és az 1. mellékletben nem szereplő termékek előállítása

- a kérelmezőnek meg kell felelnie az övezeti rendezési tervnek, amennyiben a PUZ ezt előírja

-a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni

- a kérelmező nem lehet nehéz helyzetben (a jogszabályok szerint), és bizonyítani fogja, hogy az átlagos éves profilja (az elmúlt három pénzügyi év átlaga) nem haladja meg a kért támogatási összeg kétszeresét.

- a beruházás megfelel a nemzeti és európai élelmiszerbiztonsági, közegészségügyi és állategészségügyi szabályoknak

- a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy a környezeti hatásvizsgálatot elvégezték.

Figyelem!

A feldolgozáshoz gyűjtött nyersanyag nem származhat vadon élő növényzetből. Például: a vegyes erdőkből betakarított áfonya, szeder, ribizli, dió, mogyoró stb. (amelyek önmagukban nem sorolhatók be a mezőgazdasági termékek közé) nem képezhetik a 4.2a. alintézkedés szerinti feldolgozásra szánt nyersanyagot.

Projektkiválasztási elvek:

- magas hozzáadott értékű termék elve (például nemzeti vagy európai szinten elismert minőségrendszerekben részt vevő termékek stb.)

- a projekt előrehaladottságának elve a projekt benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló engedély/engedélyek megléte, a projekt megkezdése és fenntarthatósága szempontjából
- a kérelmező tapasztalatának elve a vállalat életkora és a működésének időtartama tekintetében
- a finanszírozáshoz való hozzáférés elve abban az értelemben, hogy előnyben részesítik azokat a pályázókat, akik nem kaptak támogatást a PNDR 2020 keretében a 4.2a. alintézkedés alapján támogatható tevékenység fejlesztésére, valamint a 19.2. alintézkedés alapján hasonlóan támogatható tevékenységekre.

-a partnerség elve (termelői csoportok, szervezetek és szövetkezetek beruházásai).

 

Vissza nem terítendő támogatás

Az állami támogatás az IMM-k esetében az összes támogatható kiadás 50%-a, a nagyvállalatok esetében pedig 40%-a, és nem haladhatja meg:

- a 800 000 eurót mikro- és kisvállalkozásoknak az integrált élelmiszerláncot célzó projektekre

- az 1,1 millió eurót a középvállalkozások számára

- az 1,5 millió nagyvállalatok esetében.

A fenti esetekben a támogatás intenzitása 20 százalékponttal növelhető a kollektív befektetések esetében.

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie