×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

6.3 alintézkedés- Kisgazdaságok fejlesztésének támogatása

2021.06.23 - 22:55
Ezen alintézkedés célja a kisgazdaságok gazdasági fejlesztés, valamint jövedelmük és piacorientáltságuk növelése. A támogatást egyösszegű támogatás formájában nyújtják az üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához. Megpályázható keretösszeg 87 millió euró.

Pályázási feltételek:

- A kérelmezőnek a mikro- és kisvállalkozások kategóriájába kell tartoznia;

- A pályázónak 4.000-11.999 SO-érték (standard termelési érték) közötti gazdasággal kell rendelkeznie;

- A pályázónak üzleti tervet kell benyújtania;

- A gazdaságot a nemzeti jogszabályoknak megfelelően legalább 2 évvel a támogatás igénylését megelőzően nyilvántartásba vették. Ezen alintézkedés keretében csak egyszer kaphat támogatást.

- A második kifizetési részlet igénylése előtt a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a gazdaság teljesítménye az első részlet értékének legalább 20%-val javult.

 

Az üzleti terv végrehajtását legkésőbb hat hónappal a támogatási szerződés megkötését követően meg kell kezdeni.

Projektkiválasztási elvek:

- a mezőgazdasági végezettség

- a terület mezőgazdasági potenciálja

- a környezetvédelmi tevékenységek integrálása a gazdaságba, beleértve a trágyagazdálkodást is

- mezőgazdasági építmények építése és modernizálás, eszközök beszerzése a gazdaság hatékonyságának növelése érdekében

- szövetkezeti tagság.

 

A támogatás folyósításának módja:

A támogatás nyújtásának módja:

A támogatást egyösszegű támogatás formájában nyújtják az üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához.

Az üzleti tervben javasolt kiadások, beleértve a működőtőkét és a jóváhagyott terv megfelelő végrehajtásához kapcsolódó tevékenységeket, jellegüktől függetlenül támogathatók.

Az üzleti tervnek tartalmaznia kell az elért célok részleteit, bizonyítva, hogy a támogatást az európai szabványokhoz való igazodásba, a gazdaság korszerűsítésébe és fejlesztésébe fektetik be.

Mit érhetsz el:

- mezőgazdasági gépek vásárlása

- trágyalemezek

- termékmarketing-kiadások

- napenergia és üvegházak

- másodlagos beruházások a feldolgozás és a tárolás területén

- fotovoltaikus panelrendszerek vásárlása a fogyasztásra szánt villamos energia előállítása céljából

- integrált élelmiszerláncok fejlesztése

 

Vissza nem térítendő támogatás

A vissza nem térítendő állami támogatás összege 15 000 euró, és legfeljebb három évre szól.

A támogatást két részletben nyújtják az alábbiak szerint:

  • 75% a finanszírozási határozat aláírásakor
  • 25% az üzleti terv megfelelő végrehajtásától függően

 

Figyelem!

Az üzleti terv végrehajtása 2025. szeptember 30-ig be kell fejeződjön, a végső ellenőrzés és az utolsó kifizetés pedig legfeljebb 2025. december 31-ig tart.

 

 

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie