×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

6.2. alintézkedés - A vidéken indított nem mezőgazdasági tevékenységek támogatása

2021.06.23 - 22:57
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 70 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvezményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint). Megpályázható keretösszeg 50 millió euró.

Pályázási feltételek:

 • Azok a mezőgazdasági termelők vagy mezőgazdasági háztartás tagjai (a jogosulatlan természetes személyek kivételével), akik tevékenységüket diverzifikálják azáltal, hogy első alkalommal nem mezőgazdasági tevékenységet folytatnak vidéken.
 • Meglévő vagy új vidéki mikro- és kisvállalkozások, amelyek olyan nem mezőgazdasági tevékenységbe kezdenének, amelyet a kérelem benyújtása előtt nem folytattak.
 • A pályázónak támogatható kedvezményezettnek kell lennie, és üzleti tervet kell benyújtania.
 • A projektnek a támogatott tevékenységtípusok közül legalább az egyikbe kell tartoznia.
 • A székhelynek, a munkavégzés helyének és a tevékenységnek vidéken kell lennie.
 • Az üzleti terv végrehajtását legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló határozattól számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

 

A kifizetés második részletének igénylése előtt a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az első részlet értékének legalább 30 %-át kitevő kereskedelmi tevékenységet folytatott.

 

Figyelem

Nem támogathatóak a növénytermesztést kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésével kapcsolatos kiadások, valamint az agrárpanziók, szállodák és vendégházak létrehozása.

 

     Finanszírozási tevékenységek:

Feldolgozóipari tevékenységek (például textília, ruházat, bőráru, papír- és kartontermékek gyártása, fémszerkezetek, gépek és berendezések gyártása, elektromos és elektronikai termékek gyártása, beleértve a biomasszából történő tüzelőanyag-előállítást, pelletgyártást) forgalmazás céljából.

Kézműves és egyéb hagyományos nem mezőgazdasági tevékenységek (például fazekasság, hímzés, vas, gyapjú, fa, bőr stb. kézi megmunkálása).

Turisztikai tevékenységek (például kempingek, lakókocsiparkok, bungalók, szabadidős és vendéglátóipari szolgáltatások).

Szolgáltatások (például faipari, szociális, egészségügyi-állatorvosi, gépjavítás, szerszámok, háztartási cikkek javítása, tanácsadás, könyvelés, jogi, könyvvizsgálat, informatikai és számítógépes szolgáltatások, műszaki, adminisztratív, egyéb szolgáltatások a vidéki lakosság számára stb.)

 

Projektkiválasztási elvek:

 • A mezőgazdasági termelők/háztartástagok mezőgazdasági tevékenységének diverzifikálása nem mezőgazdasági tevékenységekre.
 • A termelési tevékenységek rangsorolása.
 • Az egészségügyi szolgáltatások (beleértve a fogászati és állatorvosi szolgáltatásokat is) prioritásainak meghatározása.
 • Azon üzleti tervek prioritásainak meghatározása, amelyek célja a digitalizálás eszközeinek felhasználása a tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében, és amelyek környezetvédelmi intézkedéseket céloznak.
 • Idegenforgalmi tevékenységek ösztönzése (kivéve szállodák, panziók és agrárpanziók létesítését) és/vagy szabadidős és/vagy vendéglátó létesítmények létrehozása az idegenforgalmi potenciállal rendelkező területeken.
 • A finanszírozáshoz való hozzáférés (prioritás azon pályázók számára, akik a 2014-2020-as időszakban nem kaptak finanszírozást (6.2. és 3.4. alintézkedés, valamint a 19.2. hasonló intézkedés)).

Vissza nem terítendő támogatás

A támogatás intenzitása 100%, és a következőképpen kerül odaítélésre: 50 000 euró/projekt, termelési tevékenységek esetében 70 000 euró/projekt.

 

A támogatást két részletben nyújtják az alábbiak szerint:

   • a támogatási összeg 70%-a a támogatási határozat aláírásakor
   • a támogatás összegének 30%-a az üzleti terv megfelelő megvalósításától függően.

A támogatás mértéke arányos az üzleti terv megvalósításának mértékével.

A végrehajtási időszak legfeljebb 3 év, és nem haladhatja meg 2025. december 31-ét.

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie