×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre

2021.07.26 - 15:58
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.

Bejelentette a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosí­tására kifizetett összeg részleges megtérí­tésére) és a 9.1-es (termelői csoportok meg­alakí­tásának és működ­tetésének támogatása) intézkedések kiírását a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. A 17.1-es intéz­kedésre július 28-a és október 31-e között lehet pályázni – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.

A tervek szerint augusz­tusban a 6.1-es (a fiatalok vidéken történő meg­telepedé­sének támogatása), a 6.3-as (a kis és a családi gazdaságok 15 000 eurós támogatása) és a 16.4-es intézkedésnél (piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakítá­sának támogatása) lennének kiírások. Szeptem­berben pedig elindulna a 4.1-es intézkedés (a gazdaságok korszerű­sítése), a 4.1a intézkedés (gyümölcsösök létesítése és a gyümölcs­feldolgozás támogatása), a 4.2-es intézkedés (a mező­gazdasági termékek feldolgozásának támogatása), valamint a 6.2-es és 6.4-es intézkedések (a vidéki szolgáltatások létre­hozásának, illetve fejlesz­tésének támogatása). 

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
6.2. alintézkedés - A vidéken indított nem mezőgazdasági tevékenységek támogatása
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 70 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvezményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint). Megpályázható keretösszeg 50 millió euró.
Cookie