×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

6.1 alintézkedés- A fiatal mezőgazdasági termelők letelepedésének támogatása

2021.06.23 - 22:51
Az alintézkedés célja, hogy ösztönözze a fiatal mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági vállalkozások indítására, hozzájárulva ezzel a fiatal családok vidéki környezetben való letelepedéséhez. Megpályázható keretösszeg 100 millió euró.

Az alintézkedés célja, hogy ösztönözze a fiatal mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági vállalkozások indítására, hozzájárulva ezzel a fiatal családok vidéki környezetben való letelepedéséhez, valamint a versenyképesség fejlesztéséhez és a szakmai partnerségek kialakításához.

Megpályázható keretösszeg 100 millió euró.

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie