×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

4.1 alintézkedés - Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások támogatása

2021.06.23 - 22:40
Az összes támogatható kiadás 90 százalékáig és legtöbb 1 500 000 euróig terjedő állami támogatás. A mezőgazdasági üzemek finanszírozására megpályázható keretösszeg 760 millió euró.

Kedvezményezettek:

- mezőgazdasági termelők (kivéve a jogosulatlan természetes személyeket), szövetkezetek, mezőgazdasági szövetkezetek, termelői csoportok és szervezetek.

Pályázati feltételek:

- a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább  8. 000 SO-érték.
- a beruházásnak az alintézkedés által előírt támogatható tevékenységek közül legalább egynek a hatálya alá kell tartoznia
- a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozása biztosított
- a beruházás gazdasági életképességét a műszaki-gazdasági dokumentációban kell igazolni
- a kérelmezőnek a projekt benyújtásakor bizonyítania kell, hogy megkezdte a környezeti hatásvizsgálati eljárást, amelyet a beruházás megkezdése előtt be kell fejezni
- a beruházásnak meg kell felelnie a rendezési tervnek

- a feldolgozási projektek esetében a feldolgozásra kerülő elsődleges mezőgazdasági termékek több mint 70 százalékának, mint alapanyagnak, saját gazdaságából és/vagy a tagok gazdaságaiból kell származnia
- a mezőgazdasági termeléshez szükséges beruházásokat a fiatal gazdáknak a letelepedéstől számított legfeljebb 24 hónapon belül kell végrehajtaniuk
- olyan létesítményekbe történő beruházások, amelyek fő célja a biomassza felhasználásával történő villamosenergia-termelés
- a beruházás megfelel a hatályos jogszabályoknak a következő területeken: közegészségügy, állategészségügy és élelmiszerbiztonság
- a mezőgazdasági üzemek szintjén történő feldolgozás és forgalmazás esetén a feldolgozott nyersanyag mezőgazdasági termék (a Szerződés I. mellékletének megfelelően), az így előállított termék pedig kizárólag a Szerződés I. mellékletében szereplő termék lesz
- a kérelmező igazolja, hogy az átlagos éves nyereség (az elmúlt három pénzügyi év átlagaként) nem haladja meg a kért támogatás összegének négyszeresét

 

Projektkiválasztási elvek:
- a gazdaságok mérete, előnyben részesítve a családi és közepes méretű gazdaságokat
- a terület mezőgazdasági potenciálja, amelyet szakértői tanulmányok alapján határoztak meg
- mezőgazdasági szövetkezetek
- a projekt előrehaladott állapota a benyújtott dokumentáció és a projekt fenntarthatósága tekintetében
- a kérelmező tapasztalata, a működés ideje és a vállalkozás kora szempontjából
- a finanszírozáshoz való hozzáférés a 4.1. alintézkedés és a 19.2. alintézkedés hasonló rendelkezése alapján támogatásban nem részesülő pályázók előnyben részesítésének tekintetében
- a mezőgazdasági üzemvezető mezőgazdasági képzettségi szintje
- magas hozzáadott értékkel rendelkező termék (például nemzeti vagy európai szinten elismert minőségrendszerekben részt vevő termékek)
- a víztakarékosság elve a mezőgazdasági üzemek öntözőrendszereinek korszerűsítését célzó beruházási projektek esetében

Mire lehet pályázni:

- a mezőgazdasági üzemben történő feldolgozásra és kondicionálásra szolgáló épületek építése, bővítése, korszerűsítése a mezőgazdasági üzemben történő termelés és feldolgozás érdekében
- tanyasi boltok és az élelmiszer szállítására használt utánfutók
- speciális gépek, berendezések és szállítóeszközök beszerzése (például kompakt, hűtött szállítóeszközök, beleértve a speciális pótkocsikat és félpótkocsikat)
- trágya- és trágyakezelő berendezések építése, korszerűsítése és beszerzése állattartó gazdaságok számára
- a mezőgazdasági üzem megközelítési útvonalainak kialakításával és/vagy korszerűsítésével kapcsolatos kiadások, beleértve a közműveket és a másodlagos elemként megjelenő csatlakozásokat, beleértve a természetes sövények telepítését is
- a mezőgazdasági üzemen belüli öntöző-, vízelvezető és víztelenítő létesítmények létrehozásával és/vagy korszerűsítésével kapcsolatos kiadások, beleértve a mezőgazdasági üzemen belüli víztároló létesítményeket is
- mezőgazdasági bekötőutak létesítése és/vagy korszerűsítése
- a projekt másodlagos összetevőjeként megújuló forrásokból (nap-, szél-, geotermikus és hőszivattyú) származó villamos energia és/vagy hő előállítására szolgáló berendezések
- szoftverek vásárlása vagy fejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek megszerzése.

További támogatható kiadások:

- az állattenyésztő, zöldség- és burgonyatermelő gazdaságok építésével, bővítésével, korszerűsítésével és felszerelésével kapcsolatos kiadások
- a mezőgazdasági bekötőutak kiépítésével és/vagy korszerűsítésével kapcsolatos költségek

Vissza nem térítendő támogatás:
 

Támogatási arány: 50%

Gazdaság nagysága:

8.000-250.000 SO (növényi)

8,000-500,000 SO (állatállomány)

- egyszerű vásárlások és/vagy öntözés – 350.000 euró

- csomagolás, feldolgozás és forgalmazás - 1.000.000 euró

- állattartó gazdaságok – 1.000.000 euró

- zöldségek és burgonya – 600.000 euró

- zöldségek a védett területeken – 1.000.000 euró

Támogatási arány: 50%

Gazdaság nagysága:

250.000-500.000 SO (növényi)

250.000-1.000.000 SO (állatállomány)

- egyszerű vásárlások és/vagy öntözés – 400.000 euró

- csomagolás, feldolgozás és forgalmazás – 1.000.000 euró

- állattartó gazdaságok – 1.500.000 euró

- zöldségek és burgonya – 700.000 euró

- zöldségek a védett területeken – 1.500.000 euró

Támogatási arány: 30%

Gazdaság nagysága:

+ 500.000 SO (növényi)

+ 1.000.000 SO (állatállomány)

- egyszerű vásárlások és/vagy öntözés – 400.000 euró

- csomagolás, feldolgozás és forgalmazás- 800.000 euró

- állattartó gazdaságok- 1.500.000 euró

- zöldségek és burgonya – 800.000 euró

- zöldségek a védett területeken – 1.500.000 euró

Támogatási arány: 50%

szövetkezetek, termelői csoportok és szervezetek

max. 1.500.000 euró, függetlenül a befektetés típusától és a gazdaság méretétől

 

A 8 000 és 250 000 SO közötti gazdaságok és a társulások esetében az intenzitás további 20 százalékponttal növelhető, de az összesített támogatási arány nem haladhatja meg a 70%-ot a gazdaságok és a 90%-ot a társulások esetében.
Ez a következőkre vonatkozik:
a). a fiatal mezőgazdasági termelők által a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 éves korukig végrehajtott beruházásokat
b). a 28. cikkben (agrár-környezetvédelem) és a 29. cikkben (ökológiai gazdálkodás) említett műveletekhez kapcsolódó beruházások

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie