×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Most van több alintézkedés pályázási időszaka

2021.10.26 - 22:44
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.

2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre (Mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatása) vonatkozó igénylési dokumen­tumokat. Erre a Vidéki Beruhá­zások Finanszí­rozási Ügynök­sége 4-es számú, a fizikai eszközök vásárlását lehetővé tevő intézke­désének keretében kerül sor. A támogatásra összesen 760 millió eurót szánnak. Egyszerű mező­gazdasági eszközök és öntöző-, illetve vízelvezető rendszerek vásárlá­sának támoga­tására 125 millió eurót, a betakarítás korszerű­sítésére 55 millió eurót, és ugyan­ennyit szánnak azoknak az állattartó gazdáknak a támoga­tására is, akik feldolgozó­üzemüket korszerű­sítenék vagy marketing­stratégiájukat javítanák. A fiatal gazdák eszköz­beszerzésre 75 millió euróra pályáz­hatnak. Az állat­tartók 240 millió eurós keretből hívhatnak le összegeket, míg a hegy­vidéken gazdálkodók 60 millió eurós keretből. A növény­termesztők (ide tartoznak azok is, akik üveg­házakban vagy fólia­sátrakban termelnek) és a burgonya­termesztők a gazdaságuk kiterjesz­tésére és korszerű­sítésére 100 millió euróra pályázhatnak, a betakarítás moderni­zálására, tárolásra és a reklámozásra 50 millió euróra. A jelent­kezéshez szükséges dokumen­táció itt érhető el.

A Mezőgazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium közleménye szerint 2021. október 29-e és 2022. január 31-e között zajlik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására (6.2-es alintézkedés) irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. 2021. november 2-a és 2022. február 1-je között a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására (6.4-es alintézkedés) lehet pályázni. A 6.2-es alintéz­kedés esetében 50 millió eurót lehet lehívni, a 6.4-es alintéz­kedés esetében pedig 100 millió eurót. A támo­gatási igény­léseket online lehet benyúj­tani a Vidéki Beruhá­zások Finanszí­rozási Ügynök­ségének a honlapján. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 50 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvez­ményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint). 

Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
6.2. alintézkedés - A vidéken indított nem mezőgazdasági tevékenységek támogatása
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 70 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvezményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint). Megpályázható keretösszeg 50 millió euró.
Cookie