×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
2021.08.02 - 15:52
Az APIA elkezdte az első negyed­évre járó gázolajár-támogatás kifizetését. 2020-ban 15,4 százalékkal csökkent összességében a mező­gazdasági termelés az előző évhez képest. Az elmúlt 10 év legjobb termés­átlagát produkálja idén a búza, az árpa és a repce. Az ANSVSA közleményben hangsúlyozza, hogy nem tiltja be a háztáji sertés­tartást és nem korlátozza az egyes gazdasá­gokban tartható állatok számát sem. 
2021.07.26 - 10:03
Augusztus 2-ig nyújt­hatják be a méhészek a kifizetési kéréseket az Országos Méhészeti Program keretében kiírt támoga­tásokra. És szintén augusztus 2-ig fogadja az APIA az idei második negyedévi gáz­olajár-támoga­tásra vonatkozó igénylé­seket. Az AFIR közzétette az úgy­nevezett átmenti időszak pályázataira érvényes pontozási rendszert. Bejelentette a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosí­tására kifizetett összeg részleges megtérí­tésére) és a 9.1-es (termelői csoportok meg­alakí­tásának és működ­tetésének támogatása) intéz­kedések kiírását a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.
2021.07.19 - 21:11
Augusztus 9-ig kérvé­nyezhetik az úgynevezett Covid-támogatást azok a gazdák, akik a tej- és húshasznú szarvasmarhákat tenyésztenek. Közölte a szaktárca, hogy idén mekkora területet vetettek be gabonával, napra­­forgóval és repcével. Három, mező­gazdasági iskolába iratkozó diákból egy saját céget indítana vagy pedig folytatná a szülei vállalkozását.
2021.07.12 - 14:36
Komoly szigorításokat terveznek bevezetni a saját fogyasz­tásra sertést nevelő gazdák számára. Idén sem volt népszerű a külföldön élő fiatal gazdák haza­csaloga­tását célzó program. Az AFIR újabb pályázatokat írt ki a mezei utak felújítására. A mező­gazdasági miniszter szerint rekordot dönthet idén a gabona­termés. Elemzik annak lehetőségét, hogy idén is de minimis támogatást kapjanak a méhészek.
2021.06.22 - 13:12
Június 30-ig igényelhetik a de minimis támogatást a fűszernövények termesztői. Július 20-ig fogadják azoknak a gazdáknak a támogatásigény­léseit, akik védett területen termesztenek zöldséget. Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bortermelők megsegítését lehetővé tevő kormányhatározat módosítása - fizetnek, ha érés előtt szüretelnek a szőlőtermesztők. Elkészült az a jelentés, ami alapján – kedvező elbírálás esetén – megújítható lesz a glifozát hatóanyag a mező­gazdasági gyakor­latban.
2021.06.15 - 15:28
Ezen a héten zöld utat kaphat a védett helyen termesztett zöldségekre vonatkozó de minimis támogatás. Ismét a a gazdák szövetke­zésének a fontosságát hangsúlyozta a mezőgazdasági miniszter. Közvitán a 4.1-es és 17.1-es intézkedések ideiglenes tájékoztatói. Online petícióban kérik a levendula­termesztők a mező­gazdasági minisztert arra, hogy vegye fel a levendulát is azon növények közé, amelyekért támogatást ad az állam. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.
2021.06.01 - 10:12
Egyelőre nincs megálla­podás az új Közös Agrár­politikáról, befagytak a tárgyalások. Kiegészítették a hazai bortermelők európai uniós támogatását szabályozó kormányhatározatot. Közvitán a fiatal gazdákat érintő 6.1-es alintézkedés. Kongatják a vész­harangot a román mezőgazdasági érdek­védelmi szervezetek. Mesterséges inteligencia vizsgálja, hogy boldogok vagy szomorúak, agresszívek vagy izgatottak az állatok.
2021.05.17 - 11:51
Ma van az utolsó nap, amíg a gazdák igényelhetik az egységes terület­alapú támoga­tást. Két hónappal meg­hosszab­bította az AFIR a külföldön munkát vállaló fiatal gazdálkodók haza­csaloga­tását célzó intézkedést. Spanyol­ország után Románia számít Európa második legnagyobb juh- és kecske­tenyész­tőjének. Még több friss infó a heti hírlevelünkben.
2021.05.10 - 09:01
Egy hét múlva lejár az egységes területlapaú támogatások igénylésének határideje. Szombatig igényelhető a fokhagytermesztőknek szánt de minimis támogatás. Elkezdte az APIA a termeléshez kötött növénytermesztési támogatások folyósítását. Módosult az országos méhészeti program jóváhagyásáról szóló kormányhatározat.
2021.05.03 - 13:13
Elfogadta a kormány a termeléshez kötött növény­termesz­tési támoga­tások keret­összegét. Valószínűleg június végére, júliusra tolódnak a pályázati kiírások a legfon­tosabb, leginkább igényelt támogatási intéz­kedések esetében. A járványügyi helyzet miatt kérés alapján idősza­kosan fel­függeszt­hetik a kifizetési szerződé­seiket a 6.1-es, 6.2-es, 6.3-as és 19.2-es intézke­dések sikeres pályázói. Még több hír a heti hírlevelünkben.
2021.04.26 - 14:10
2021.04.19 - 11:32
Utalják a harmadik és negyedik negyed­évre járó gáz­olajár-támogatást. Megszavazta a kormány az ANT és ANTZ támogatások felső határát. Hektá­ron­ként 3 ezer 400 euróval segítenék a csombor- és bazsa­likom-termesz­tőket. Zöld utat kapott a fokhagymatermesztőknek szánt de minimis támogatás. Május 10-én kezdődik a mező­gazdasági összeírás. Még több aktualitás a heti hírlevelünkben.
Cookie