×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Rendkívüli támogatás a mezőgazdasági termékek uniós promóciójára

2020.07.13 - 17:41
A támogatás célja a normál piaci működés helyreállítása. A pályázati felhívások kiegészítik a nemrégiben elfogadott, az egyes agrár-élelmiszeripari ágazatok támogatására meghozott rendkívüli intézkedéseket.

Az Európai Bizottság két új pályázati felhívást hirdetett meg annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány okozta válságban leginkább sújtott mezőgazdasági termelők promóciós tevékenységét segítse.

A válság jelentős hatással volt az Európai Unió agrár-élelmiszeripari ágazatára, leginkább a gyors keresletváltozás miatt, továbbá a HORECA szektorban történő drasztikus visszaesés – a hotelek, éttermek, bárok és kávézók bezárása - okozott gondot valamennyi tagországában. A támogatás célja a normál piaci működés helyreállítása. A pályázati felhívások kiegészítik a nemrégiben elfogadott, az egyes agrár-élelmiszeripari ágazatok támogatására meghozott rendkívüli intézkedéseket.

 

A pályázati felhívások egyszerű, vagyis egy tagország szakmai szervezete(i) által benyújtott programokra illetve összetett, vagyis több tagország szakmai szervezetei által benyújtott programokra nyújthatóak. Mindkét esetben 5 millió eurós keret áll rendelkezésre az EU belső piacára vagy harmadik országok piacára irányuló tájékoztatási és promóciós programok esetén.

 

A támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek köre:

  • zöldségek és gyümölcsök (feldolgozott termékek kivételével),

  • bor,

  • fásszárú és egyéb élőnövények, növényi részek (virághagyma, tő stb.) valamint vágott virágok és zöld díszítők,

  • tej és tejtermékek,

  • feldolgozásra szánt burgonya (kivéve a friss piaci burgonya).

 

A támogatás intenzitása: 85% EU társfinanszírozás. A támogatott program végrehajtásának időtartama: 1 év.

 

A támogatás kedvezményezettjei:

  • reprezentatív szakmai vagy szakmaközi szervezetek,

  • reprezentatív uniós szakmai vagy szakmaközi szervezetek,

  • tagállam által elismert termelői szervezetek és termelői szervezetekből álló társulások,

  • az agrár-élelmiszeripari ágazatban működő szervek, amelyek közfeladatként mezőgazdasági termékek promóciós feladatait látják el (pl. kamarák).

 

A pályázatokat 2020. augusztus 27-ig lehet benyújtani. További részletes információk és a pályázati felhívások elérhetőek: egyszerű programokösszetett programok.

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie