×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Európai uniós támogatás mezőgazdasági biztosításra

2020.05.13 - 16:48
Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási összeg egy részét, azaz 70%-át pályázat útján az ügynökség visszatéríti a pályázónak.

A 17.1-es számú intézkedés, azaz a Mezőgazdasági biztosítás díjakhoz nyújtott támogatás keretösszege idén 15 millió euró. A pályázatok május 11-től november 30-ig várják az ügynökség számítógépes rendszerében.

Az intézkedésre pályázhatnak mind a fizikai személyek, mind a jogi személyiségű mezőgazdasági vállalkozások. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli és aktív mezőgazdasági tevékenységet folytasson. A pályázathoz a gazdálkodónak egy megkötött szerződése kell legyen egy biztosítási társaságnál, amelyet teljes értékben kifizet a szerződésben meghatározott időpontig. A pályázó köteles biztosítási szerződést köt minden olyan területre, amelyet ugyanazon terménytípussal művelnek/ a gazdaságban létező, azonos fajhoz tartozó állatok teljes állományára. Kivételt képeznek a borkészítésre telepített szőlő ültetvények, amelyek biztosítását nem támogatja a jelen kiírás.  

A mezőgazdasági termelő, amely a 17.1.-es intézkedésen belül támogatást kér kötelezően egy szerződést köthet egy biztosító társasággal termény- / ültetvény- / fajbiztosítás érdekében, legalább egy kockázati tényező fedezésére. A kockázati tényezők lehetnek: szárazság, forróság, árvizek, jég, korai vagy kései fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növény- és állatbetegségek okozta károk.

További információk az https://afir.info/oldalon.

Most van több alintézkedés pályázási időszaka
Már lehet pályázni a mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatásokra - összesen 760 millió eurót szánnak erre. Október 29-én kezdődik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. November 2-tól pedig a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására lehet pályázni.
Hamarosan lehet pályázni a 17.1-es és a 9.1-es intézkedésre
Július 28-a és október 31-e között lehet pályázni a 17.1-es intéz­kedésre – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró.
6.4. alintézkedés – A nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Ennek az alintézkedésnek a célja a vidéki területeken működő mikro- és kisvállalkozások támogatása, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre vagy fejlesztenek. A megpályázható keretösszeg 100 millió euró.
Cookie