×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

A prioritások között szerepelnek a mezőgazdasági beruházások

2020.07.23 - 16:59
Adrian Oros mezőgazdasági miniszter azt mondta Temesváron, hogy a romániai mezőgazdasági termelők támogatása érdekében létre kell hozni egy erős helyi közpiacot.

Továbbá elmondta, hogy változtatásokat kell eszközölni a helyi közbeszerzés terén, hogy az elöljáróknak lehetőségük legyen helyi agrár-élelmiszeripari termékekből fedezni a település szükségleteit.

Oros kifejtette, az Országos Stratégiai Program prioritásainak szem előtt tartásával 2021-től megteremtik a romániai termékek begyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának feltételeit. Ez nyolc regionális központ révén fog megvalósulni, amelyekkel kapcsolatban lesznek a termelők és a szövetkezetek. A cél az, hogy a kistermelők is mielőbb versenyképessé váljanak - tette hozzá a miniszter.

A Országos Stratégiai Program egy másik prioritása az öntözőberendezések beszerzése. Ennek megvalósítása érdekében korábban 170 millió lejt különített el az állam, ez az összeg azonban nem bizonyult elegendőnek.

'Jelentősebb finanszírozásra van szükség. A jégeső hatásainak elhárítását célzó országos program keretében 2024-ig az ország teljes mezőgazdasági területét le kell fednünk, ha meg akarjuk védeni. Itt a vízgazdálkodási stratégiát akartuk elindítani, ugyanis néhány hónappal ezelőtt kaptam kézhez egy tanulmányt a temesvári gazdálkodókról, amelyből megtudtam, hogy Bánságban a 18. század óta zajlottak vízgyűjtő- és csatornamunkák. A tanulmányból megértettem az elsivatagosodás elleni küzdelem jelentőségét" - tette hozzá a mezőgazdasági miniszter.

Hírlevél 2021. november 22.
November 26-ig kérhetik a méhészek a de minimis támogatást, amellyel a kedve­zőtlen időjárás miatt elszen­vedett veszte­sége­iket kompen­zálja az állam. A mezőgazdasági minisztérium tervei szerint 2023 és 2027 között kiemelt támoga­tásban részesülnek az állat­tenyész­téssel foglalkozó kis- és közepes családi farmok. Ezentúl hektáron­kénti 38,36 eurós támoga­tásban részesül­hetnek a fiatal gazdák, 100 hektár a földterület felső határa. Nyílt levélben kérik a természetvédők az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a módosított vadászati törvényt.
Hírlevél 2021. november 1.
Jóváhagyta két, a Napra­forgó-perono­szpóra elleni szer használatát a mezőgazdasági minisztérium. Az APIA kilenc nap alatt 745 290 000 eurót utalt át 546 158 gazdának, a jogosultak 70,89%-a kapta meg a támogatás előlegét. Egy SWOT-elemzés szerint az egységes terület­alapú támogatás egyen­lőtlen eloszlása jelenti a hazai mező­gazdaság egyik gyenge pontját. Összesen 105 millió eurós támo­gatást hív­hatnak le a helyi önkor­mányzatok és gazdák az AFIR révén az Országos Vidék­fejlesztési Alapból a mezei utak korszerű­sítésére. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.
Hírlevél 2021. október 25.
2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre vonatkozó igénylési dokumentumokat. 2021. október 29-e és 2022. január 31-e között zajlik a 6.2-es alintézkedésre irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. Az idei pénzügyi évben az AFIR 582 millió eurót fizetett ki a gazdáknak, feldolgo­zóknak, vállalko­zóknak és helyi hatósá­goknak. Rekordmagas a repce ára, 70 százalékos a növekedés az előző esztendő azonos időszakához képest – abszolút számokban 698,25 eurós árat jegyeztek a párizsi tőzsdén.
Cookie