×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Támogatásban részesülhetnek az állat­tenyész­téssel foglalkozó családi farmok

2021.11.24 - 09:10
Az Agroinfo.ro mezőgazdasági szakportál a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Országos Stratégiai Tervére hivatkozva azt írja, hogy a jelzett időszakban kiemelt támoga­tásban részesülnek a kis és közepes farmok, elsősorban az állat­tenyész­téssel foglalkozó családi farmok.

A tá­mogatást európai uniós forrásokból finanszí­rozzák, a cél a farmok korszerű­sítése, valamint a szerkezet­átalakítás. A portál infor­mációi szerint 2023–2027 között 150 millió eurót szánnak erre a célra. A támoga­tásban azok a farmok részesülnek, amelyek SO-értéke eléri a 12 000 eurót. A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb 65 és legke­vesebb 30 százalék. A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium még nem közölte, hogy mikor indul a támogatás.

A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium közvitára bocsátotta a 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Országos Stratégiai Tervnek azt a pontját, amely a fiatal gazdáknak nyújtott, úgyne­vezett hektáron­kénti támo­gatásra vonatkozik. A tervek szerint a 2023–2027 közötti időszakban a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség révén 100 millió eurót osztanának szét, évenkénti 20 millió eurót. A fiatal gazdák hektáron­kénti 38,36 eurós támoga­tásban részesül­nének, kitolnák ugyanis a föld­terület nagysá­gának a felső határát, amely után a támogatás igényel­hető lenne. Most azok a fiatal gazdák részesülnek támoga­tásban, akiknek a területe 1 és 60 hektár között van, 2023-tól a tervek szerint 100 hektár lenne a felső határ.

Igényelhetik a de minimis támogatást a méhészek
November 19-e és 26-a között adhatják le a méhészek az idei de minimis támogatás igénylési dokumentumait – tájékoztat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. A kormány ezzel a méhészeknek a március–május közötti időszak kedvezőtlen időjárása miatt elszenvedett veszteségeiket szeretné kompenzálni.
Listázták a hazai mezőgazdaság gyenge pontjait
Az egységes terület­alapú támogatás egyen­lőtlen eloszlása jelenti a hazai mező­gazdaság egyik gyenge pontját – derül ki abból a SWOT-analízisből, amelyet a szaktárca készíttetett a 2023-2027-es országos stratégia kidolgozása érdekében. Eszerint a támo­gatások 31 százalékát az igénylők 0,27 százaléka kapja meg.
Elkezdte a támogatások előlegének a kifizetését az APIA
Ma kezdi a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség az egységes területalapú támogatás, a redisztributív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás első részletének a folyósítását. A gazdáknak a nekik megítélt összeg 70 százalékát folyósítják ezekben a napokban.
Cookie