×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Elkezdődött az Országos Mezőgazdasági Összeírás

2021.05.10 - 16:09
Elkezdődött ma az Országos Mezőgazdasági Összeírás, amelynek során a kérdezőbiztosok július 31-ig komplex adatokat gyűjtenek a gazdáktól, ami megalapozza majd a mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat.
faital-no-mezogazdasag.jpg

Az összeírást az Országos Statisztikai Intézet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium és a belügyminisztérium közösen szervezi és bonyolítja le.

Az összeírás során olyan általános információkat gyűjtenek a gazdaságokról, a területfelhasználásról, az állatállományról, az állattartás módjáról, a trágyakezelésről, a biogazdálkodásról, a mezőgazdaságban dolgozó személyekről és a vidékfejlesztésről, amelyek rávilágítanak a 2010-es mezőgazdasági összeírás óta bekövetkezett változásokra.

Az összeírást, a gazdaság jogi formájától függetlenül, a gazdaság vezetőivel egy személyes interjú alapján, táblagépre telepített elektronikus kérdőív segítségével végzik el, és nem szükséges semmilyen igazoló okirat felmutatása.

Az adatfelvétellel megbízott személyek felkeresik a farmokat, gazdaságokat – legyen szó jogi vagy természetes státussal bírókról –, ahol elektronikusan rögzítik a mezőgazdasági egységek adatait. A terület beazonosítására szolgáló adatokat, a földeken megtermesztett növénykultúrákat, a mezőgazdasági gépparkot és a háziállatállományt is lajstromba veszik, de arról is kérnek adatokat, hogy az adott gazdaságban hányan dolgoznak, milyen termékeket állítanak elő, és hogy megélhetési gazdálkodást folytatnak vagy csak kedvtelésből, saját felhasználásra termelnek. Az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezelik és kizárólag statisztikai célokra használják majd fel, az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságokat veszik nyilvántartásba azok jogi formájától függetlenül.

Az új Európai Uniós előírások szerint, csak a 15 árnál nagyobb területű, állatállománnyal is rendelkező gazdaságok felmérésére kerül sor. 

A becslések szerint 3,2 millió farmról és háztartásról kell adatot gyűjteni, ugyanis a becslések szerint ezek száma az elmúlt tíz évben mintegy 400 ezerrel csökkent 3,6 millióról.

Adrian Oros mezőgazdasági miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia sajátos helyzetben van, hiszen nagyon elaprózott a termőföld, és sok a mezőgazdasággal foglalkozó háztartások száma.

A statisztikai adatok szerint az Európai Unióban Romániában van a legtöbb gazdaság, ezek az uniós gazdaságok és farmok 33 százalékát teszik ki, átlagterületük 3,6 hektár.

Az adatokat egységesen veszik fel, függetlenül attól, hogy a gazdaságnak hány közigazgatási egységben van mezőgazdasági érdekeltsége. A tízévenkénti általános mezőgazdasági összeírás tavaly lett volna esedékes, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások okán azonban idénre halasztották.

Arra kérjük a gazdákat, hogy működjenek együtt a felmérés készítőivel, hisz nemcsak az ő munkájukat könnyítik meg, hanem hozzájárulnak egy, az ő érdekeiket szolgáló stratégia megalapozásához is.

Egy hónap alatt a gazdaságok felét vették nyilvántartásba
A hazai gazdaságok mintegy 54 százalékát mérték fel május 10-e és június 16-a között a most zajló Országos Mező­gazdasági Összeírás során – derül ki a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium honlapján közzétett dokumen­tumból. Ez abszolút számokban 1 721 554 gazdaságot jelent a korábbi nyilván­tartásokban szereplő 3 206 220 közül.
Mezőgazdasági összeírás: elkezdődött a visszaszámlálás
Május 10-én kezdődik és július 31-ig tart a mezőgazdasági összeírás adatgyűjtési időszaka – erre legutóbb tíz évvel ezelőtt került sor, ezért bír különös fontossággal. A tízévenkénti általános mezőgazdasági összeírás tavaly lett volna esedékes, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások okán azonban idénre halasztották.
Cookie